Ленти с инструменти

Този раздел съдържа преглед на лентите с инструменти, налични в LibreOffice Writer. Този обзорен раздел описва подразбираната конфигурация на лентите с инструменти в LibreOffice.

Лента Стандартни

Лентата Стандартни е достъпна във всяко от приложенията на LibreOffice.

Лента Форматиране

Лентата Форматиране съдържа няколко функции за форматиране на текст.

Лента Рисунка

Лентата Рисунка съдържа най-често използваните инструменти за редактиране. Натиснете стрелката до бутон, който има такава, за да отворите лента с допълнителни команди.

Лента Изображение

Лентата Изображение съдържа функции за форматиране и позициониране на избрана растерна графика.

Лента Рамка

Когато е избрана рамка, лентата Рамка предлага най-важните функции за форматиране и позициониране на рамки.

Лента OLE обект

Лентата OLE обект се появява, когато бъдат избрани обекти, и съдържа най-важните функции за форматиране и позициониране на обекти.

Лента Таблица

Лентата Таблица съдържа функциите, от които имате нужда от при работа с таблици. Тя се появява, когато преместите курсора върху таблица.

Лента Свойства на графичен обект

Лентата Свойства на графичен обект присъства в Writer и Calc. Изберете от менюто „Изглед - Ленти с инструменти - Свойства на графичен обект“. Елементите за управление стават достъпни, когато бъде избран графичен обект. По подразбиране някои от иконите ще се различават според това дали текущият документ е текстов или електронна таблица.

Лента Водачи и номерация

Лентата Водачи и номерация съдържа функции за промяна на структурата на номерирани абзаци, включително промяна на реда на абзаците и дефиниране на различни нива на абзаци.

Лента Текстов обект

Съдържа команди за форматиране на текст, който се съдържа в графични обекти. Лентата Текстов обект се появява, когато щракнете двукратно в графичен обект.

Лента за състоянието

Лентата за състоянието съдържа информация за текущия документ и предлага различни бутони със специални функции.

Мостра за печат

Лентата Мостра за печат се появява, когато разглеждате текущия документ в режим Мостра за печат.

Лента Данни от таблица

В лентата за данни от таблица можете да управлявате изгледа на данните.

Скали

Скалите показват измеренията на страницата и позициите на табулаторите, отстъпите, кантовете и колоните. Те ви позволяват и да променяте всичко това с помощта на мишката.

Лента Формула

Лентата Формула ви позволява да създавате и вмъквате изчисления в текстов документ. За да активирате лентата Формула, натиснете F2.

Вмъкване

Лентата предлага различни функции за вмъкване на рамки, графики, таблици и други обекти.

Лента „Класификация“

Лентата Класификация съдържа инструменти за работа с поверителни документи.

Лентата „Класификация“ съдържа списъчни полета за обозначаване защитата на документа според политиката за категоризиране на BAF и нивата на BAILS. LibreOffice добавя потребителски полета в свойствата на документа (Файл - Свойства, раздел „Потребителски свойства“) за съхраняване на класификацията във вид на метаданни.

Отворете менюто Изглед - Ленти с инструменти и изберете Класификация

Циркулярни писма

Лентата „Циркулярни писма“ съдържа команди за последните стъпки от изготвянето на циркулярни писма.