Формуляр

Съдържа команди за включване на режима „Проектиране на формуляр“, отваряне на помощници за контроли и вмъкване на контроли за формуляр в текстовия документ.

Режим Проектиране

Включва или изключва режима на проектиране на формуляр.

Помощници за контроли

Разрешава или забранява помощниците за контроли.

Поле за етикет

Икона

Добавя поле за показване на текстови етикети. Тези етикети са само за показване на предварително зададен текст, не и за въвеждане на текст.

Текстово поле

Икона

Добавя входно поле, в което можете да въвеждате и редактирате текст.

Поле за отметка

Икона

Добавя поле за отметка, което може да се използва за включване и изключване на функция.

Превключвател

Икона

Добавя бутон, който позволява на потребителя да избере измежду няколко възможности. Групираните бутони за избор трябва да имат последователни индекси за обхождане с Tab. Те обикновено са оградени с групираща рамка. Ако имате две групи от превключватели, между индексите за обхождане на двете групи трябва да има поне един индекс на друг елемент.

Комбинирано поле

Икона

Добавя комбинирано поле. То предлага падащ списък, от който потребителят може да избере елемент. Ако желаете, можете да направите елементите в комбинираното поле „само за четене“.

Бутон

Икона

Добавя команден бутон. Командните бутони могат да се използват за изпълняване на команда при определено събитие, например щракване с мишката.

Ако желаете, можете да добавите текст или графика в бутона.

Бутон с изображение

Икона

Създава бутон, показван като изображение. Като изключим графичното представяне, той има същите свойства като „обикновения“ бутон.

Форматирано поле

Икона

Добавя текстово поле, в което можете да зададете формата на въвеждания и извеждания текст и евентуални ограничителни стойности.

Още полета

Формулярни полета за дата, час, число и парична сума и полета с маски.

Групираща рамка

Икона

Добавя рамка, в която можете визуално да групирате взаимосвързани елементи за управление, например бутони за избор.

Поле за изображение

Икона

Вмъква елемент за управление с изображение. Той служи единствено за добавяне на изображения от база от данни. В документа на формуляра щракнете двукратно върху такъв елемент, за да отворите диалоговия прозорец Вмъкване на графика и да вмъкнете желаното изображение. Освен това разполагате и с контекстно меню (не и в режима на проектиране) с команди за вмъкване и изтриване на изображението.

Изображенията от база от данни могат да бъдат показвани във формуляр, а ако елементът за управление не е защитен срещу писане, в базата от данни може да се вмъкват нови изображения. Елементът за управление трябва да е свързан с поле от тип изображение в базата от данни. Затова трябва да въведете полето в раздела Данни на прозореца със свойства.

Избор на файл

Икона

Добавя бутон, който отваря диалогов прозорец за избор на файл.

Елемент за управление - таблица

Икона

Създава табличен елемент за управление за изобразяване на таблица от база от данни. Ако създадете нов елемент за управление от този вид, ще се покаже помощникът за табличен елемент.

Лента за навигация

Икона

Създава лента за навигация.

Свойства на елемент за управление

Отваря диалогов прозорец за редактиране свойствата на избран елемент за управление.

Свойства на формуляр

В този диалогов прозорец можете да задавате – освен другите неща – източника на данни и събитията за целия формуляр.

Навигатор за формуляри

Отваря прозореца Навигатор за формуляри. Той показва всички формуляри и подформуляри на текущия документ и съответните им елементи за управление.

Ред на обхождане

Когато е избран формуляр, командата отваря диалоговия прозорец Ред на обхождане, в който се задават индексите за фокусиране на елементите за управление с клавиша Tab.

Отваряне в режим "Проектиране"

Отваря формуляри в режим „Проектиране“, така че да можете да ги редактирате.

Автоматично фокусиране на елемент за управление

Разрешава или забранява автоматичното фокусиране на елемент за управление.