Стилове

Съдържа команди за прилагане, създаване, редактиране, обновяване, зареждане и организиране на стилове в текстов документ.

Елементи с текстови стилове

Включват повечето често използвани стилове за абзаци, знаци и списъци. Щракнете върху стил, за да го приложите.

Икона Съвет

Можете да персонализирате списъка от стилове чрез менюто Инструменти - Персонализиране. Тъй като стиловете по избор са част от конкретния документ, не забравяйте да зададете документа като обхват на на персонализираното меню.


Редактиране на стил

Отваря диалоговия прозорец „Абзацен стил“ за текущия абзац.

Обновяване на стил

Обновява абзацния стил с прякото форматиране, приложено върху текущия абзац.

Нов стил

Добавя абзацен стил с настройките на текущата селекция. Ще бъдете подканени да въведете име за стила.

Зареждане на стилове

Импортира стилове от друг документ или шаблон в текущия документ.

Управление на стиловете

Отваря раздела „Стилове“ от страничната лента.