Инструменти

Съдържа средства за проверка на правописа, галерия от обекти, които можете да добавяте към документите, и команди за конфигуриране на менютата и задаване настройките на програмата.

Проверка на правописа

Отваря прозореца за ръчна проверка на правописа.

Език

Отваря подменю с команди, специфични за езика.

Брой на думи

Преброява думите и знаците със и без интервалите в текущата селекция и в целия документ. Броят се обновява, когато въвеждате или променяте селекцията.

Номериране на глави

Определя формата на номерата и йерархията за номериране на глави в текущия документ.

Номериране на редове

Прибавя или изтрива номерирането на редове в текущия документ и определя формата му. За да изключите абзац от номерирането на редовете, щракнете на абзаца и изберете Форматиране - Абзац, отворете Номериране и изтрийте отметката от полето Включване на този абзац в номерирането на редовете.

Бележки под линия

Определя настройките за показване на бележки под линия и в края.

Библиографска база от данни

Вмъкване, изтриване, редактиране и организиране на записите в базата от данни за библиография.

Помощник за циркулярни писма

Стартира помощника за циркулярни писма, с който можете да създадете циркулярни писма или да изпратите съобщения по електронната поща до много получатели.

Сортиране

Сортира избраните абзаци или редове от таблица по азбучен ред или като числа. Можете да определите до три ключа за сортиране, както и да комбинирате числови и текстови ключове.

Изчисляване

Изчислява се избраната формула и резултата се копира в клипборда.

Обновяване

Обновява елементите с динамично съдържание в текущия документ, като полета и указатели.

Media Player

Отваря прозореца Media Player, в който можете да преглеждате файлове с видео и звук, както и да вмъквате тези файлове в текущия документ.

Макроси

Позволява ви да записвате, организирате и редактирате макроси.

Диспечер на разширения

Диспечерът на разширения служи за добавяне, премахване, забраняване, разрешаване и обновяване на разширения на LibreOffice.

Настройки на филтри за XML

Отваря диалоговия прозорец Настройки на филтри за XML, в който можете да създавате, редактирате, изтривате и проверявате филтри за импортиране и експортиране на XML файлове.

Настройки на автокорекция

Задава настройките за автоматичната замяна на текст по време на въвеждане.

Автотекст

Създава, редактира или вмъква Автотекст. Можете да запазвате форматиран текст, текст с графики, таблици и полета като автотекст. За да вмъкнете бързо автотекст, наберете съкращението на автотекста и натиснете F3.

Персонализиране

Служи за персонализиране на менютата, контекстните менюта, клавишните комбинации, лентите с инструменти и макросите за събития в LibreOffice.

Настройки

Тази команда отваря диалогов прозорец за персонализирано конфигуриране на програмата.