Номериране и стилове за номериране

Можете да номерирате абзац ръчно или чрез стил за абзаци.

За да приложите номериране ръчно

За да номерирате ръчно, щракнете в абзаца, след което щракнете върху иконата Номера - вкл./изкл. в лентата Форматиране.

Икона Бележка

Не можете да номерирате ръчно абзаци, чиито стилове са изброени в категорията „Специални стилове“ в прозореца „Стилове“.


Също така за редактиране на списък с номера или водещи знаци можете да ползвате командите от лентата с инструменти Водачи и номерация. За да промените формата на номерата или водачите, щракнете върху иконата Водачи и номерация.

За да номерирате чрез стил за абзаци

Абзацните стилове ви предоставят по-добър контрол над номерирането в даден документ. Когато промените формата за номериране в стила, всички абзаци, ползващи този стил, се обновяват автоматично.

  1. Изберете Изглед - Стилове и щракнете върху иконата Стилове за абзаци.

  2. Щракнете с десния бутон върху абзацния стил, върху който желаете да приложите номериране, след което изберете Промяна.

  3. Щракнете върху раздела План и номерация.

  4. В полето Стил за номерация изберете желания вид номериране.

  5. Натиснете бутона OK.

  6. Приложете стила върху абзаците, които желаете да номерирате.

Добавяне на водещи знаци

Добавяне на номерация

Изключване на водачите и номерата за отделни абзаци

Обединяване на номерирани списъци

Работа с надписи

Задаване на диапазони за номериране

Промяна на номерацията в номериран списък

Създаване на списъци с номера или водачи, докато въвеждате