Добавяне на номерация

За да добавите автоматична номерация към заглавен стил

  1. Изберете абзаца или абзаците, в които желаете да добавите номера.

  2. В лентата Форматиране щракнете върху иконата Номера - вкл./изкл. Икона.

  3. За да промените форматирането и йерархията на номериран списък, щракнете в списъка и отворете лентата Водачи и номерация.

Икона Бележка

За да премахнете номерата, изберете номерираните абзаци и щракнете върху иконата Номера - вкл./изкл. в лентата Форматиране.


За да форматирате номериран списък

За да промените форматирането на номериран списък, щракнете в списъка и изберете Форматиране - Водачи и номерация.