Сричкопренасяне

По подразбиране LibreOffice премества думите, които не се побират в реда, на следващия ред. Ако желаете, можете да избегнете това, като използвате ръчно или автоматично сричкопренасяне:

Автоматично сричкопренасяне

Автоматичното сричкопренасяне вмъква тирета на местата в абзаца, където са нужни. Тази възможност е достъпна само в абзацни стилове и отделни абзаци.

За да укажете автоматично сричкопренасяне на текста в абзац

 1. Щракнете с десния бутон в абзаца и изберете Абзац.

 2. Отворете раздела Изливане на текст.

 3. В областта Сричкопренасяне отметнете полето Автоматично.

 4. Натиснете бутона OK.

За да укажете автоматично сричкопренасяне на текста в няколко абзаца

Ако желаете да се извършва автоматично сричкопренасяне в повече от един абзац, изполвайте абзацен стил.

Например, разрешете автоматичното сричкопренасяне в абзацния стил "По подразбиране" и приложете стила върху желаните абзаци.

 1. Изберете Изглед - Стилове и щракнете върху иконата Стилове за абзаци.

 2. Щракнете с десния бутон върху стила, в който желаете да включите сричкопренасянето, и изберете Промяна.

 3. Щракнете върху раздела Изливане на текст.

 4. В областта Сричкопренасяне отметнете полето Автоматично.

 5. Натиснете бутона OK.

 6. Приложете стила върху желаните абзаци.

Ръчно сричкопренасяне

Можете да вмъкнете тире на желаното място в реда или да оставите LibreOffice да потърси думите, части от които трябва да се пренесат, и да ви предложи варианти за пренасяне.

За да извършите ръчно сричкопренасяне на една дума

За да вмъкнете тире бързо, щракнете в съответната дума и натиснете +тире (-).

Ако вмъкнете ръчно тире в дума, тя се разделя само в позицията на тирето и не подлежи на допълнително автоматично сричкопренасяне. Думите, съдържащи ръчни тирета, биват разделяни независимо от настройките в раздела Изливане на текст.

За да извършите ръчно сричкопренасяне в избран текст

 1. Изберете текста, в който желаете да извършите сричкопренасяне.

 2. Изберете Инструменти - Език - Сричкопренасяне.

Проверка на правописа и граматиката

Синонимен речник

Смяна на подразбирания шаблон

Предотвратяване на сричкопренасянето на специфични думи

Изливане на текст