Шаблони и стилове

Шаблонът е документ, съдържащ определени стилове за форматиране, графики, таблици, обекти и друга информация. Шаблоните се ползват като основа за създаване на други документи. Например, можете да дефинирате абзацни и знакови стилове в един документ, да го запишете като шаблон и да използвате този шаблон, за да създадете нов документ със същите стилове.

Освен ако сте задали нещо друго, всеки нов текстов документ на LibreOffice се базира на шаблона по подразбиране.

LibreOffice предлага няколко предварително дефинирани шаблона, от които можете да създавате различни видове документи, например бизнес писма.

Използване на стилове от друг документ или шаблон

Създаване на стил за страници, базиран на текущата страница

Прилагане на стилове в режим Запълване

Създаване на нови стилове от селекции

Смяна на подразбирания шаблон