Смяна на подразбирания шаблон

Подразбираният шаблон съдържа форматирането, което по подразбиране се прилага за нови текстови документи. Ако желаете, можете да създадете нов шаблон и да го ползвате като подразбиран.

За да създадете подразбиран шаблон

  1. Създайте документ и добавете желаното съдържание и форматиране.

  2. Изберете Файл - Шаблони - Записване като шаблон.

  3. В полето Нов шаблон въведете име за новия шаблон.

  4. В диалога, който ще се появи, щракнете двукратно върху папката „Моите шаблони“, после щракнете върху Записване. Ще бъдете запитани за име – въведете го и щракнете върху OK.

  5. Изберете Файл - Нов - Шаблони.

  6. Щракнете двукратно върху папката „Моите шаблони“.

  7. Щракнете върху създадения от вас шаблон и после върху Задаване като подразбиран.

  8. Затворете диалоговия прозорец.

Създаване на шаблон за документи

Шаблони и стилове

Промяна на подразбираните шаблони