Създаване на шаблон за документи

Можете да създадете шаблон, който да служи като основа за създаване на нови текстови документи.

  1. Създайте документ и добавете желаното съдържание и форматиране.

  2. Изберете Файл - Шаблони - Записване като шаблон.

  3. В полето Нов шаблон въведете име за новия шаблон.

  4. Изберете категория за шаблона в списъка Категории.

  5. Натиснете бутона OK.

За да създадете документ, базиран върху шаблона, изберете Файл - Нов - Шаблони, изберете шаблона и щракнете върху Отваряне.