Избиране на таблици, редове и колони

Можете да изберете таблица в текстов документ както с клавиатурата, така и с мишката.