Добавяне или изтриване на ред или колона в таблица чрез клавиатурата

Чрез клавиатурата можете да добавяте и изтривате редове или колони в таблица, както и да разделяте или обединявате клетки от таблица.

Променяне на редове и колони чрез клавиатурата

Преоразмеряване на редове и колони в текстова таблица

Сливане и разделяне на клетки