Обновяване на стилове от селекции

  1. Изберете Изглед - Стилове.

  2. Щракнете върху иконата на желаната категория стилове.

  3. Щракнете на мястото в документа, откъдето желаете да копирате обновения стил. Например в абзац, който сте форматирали ръчно и сега желаете да копирате.

  4. В прозореца „Стилове“ щракнете върху стила, който искате да обновите.

  5. Щракнете върху стрелката до Нов стил от избраното и изберете Обновяване на стил от подменюто.

Икона Бележка

Само ръчно зададените форматиращи атрибути на текста в позицията на курсора в документа ще бъдат добавени в стила, избран в прозореца „Стилове“. Атрибутите, които са били приложени като част от стил, няма да бъдат добавени в обновения стил.