Създаване на нови стилове от селекции

За да създадете нови стилове от ръчно форматирани избори

 1. Изберете Изглед - Стилове.

 2. Щракнете върху иконата на категорията, в която желаете да създадете стил.

 3. Щракнете на мястото в документа, откъдето желаете да копирате стила, например в абзац, който сте форматирали ръчно.

 4. Щракнете върху стрелката до Нов стил от селекцията и изберете Нов стил от селекцията от подменюто.

 5. Въведете име в полето Име на стил.

 6. Натиснете бутона OK.

За да създадете нов стил с плъзгане и пускане

 1. Изберете Изглед - Стилове.

 2. Щракнете върху иконата на категорията, в която желаете да създадете стил.

 3. Изберете поне един знак или обект със стила, който желаете да копирате. При стил за страница или рамка, изберете поне един знак или обект в страницата или рамката.

 4. Плъзнете знака или обекта в прозореца „Стилове“ и отпуснете бутона на мишката.

  При абзацните и знаковите стилове можете да плъзнете и пуснете избраното върху съответната икона в прозореца „Стилове“. Няма нужда да отваряте предварително съответната категория стилове.

Икона Бележка

Освен това можете да плъзнете и пуснете рамка в прозореца „Стилове“, за да създадете нов стил за рамки: щракнете върху рамката, изчакайте за момент с натиснат бутон на мишката, без да я местите, след което плъзнете рамката до прозореца „Стилове“ и я пуснете върху иконата „Стилове за рамки“.