Редактиране на раздели

В документите можете да защитавате и скривате раздели, както и да ги преобразувате в нормален текст.

  1. Изберете Форматиране - Раздели.

  2. В списъка Раздел щракнете върху раздела, който искате да промените. Можете да натиснете +A, за да изберете всички раздели в списъка, или да използвате Shift+щракване или +щракване, за да изберете само някои раздели.

  3. Направете едно от следните неща:

Работа с раздели

Вмъкване на раздели

Форматиране - Раздели

Защита на съдържанието в LibreOffice Writer