Печатане с напасване на редовете

Напасване на редовете

Напасване на редовете е типографски термин, който се отнася за подравненото отпечатване на редовете в област с текст от двете страни на страница от книга, вестник или списание. Така се подобрява четливостта на страниците, като се премахват сивите сенки, прозиращи между редовете на текста. Напасване на редовете се извършва и между редове в съседни текстови колони с еднаква височина.

Когато зададете напасване на редовете за абзац, стил за абзац или стил за страници, базовите линии на повлияните знаци се подравняват към вертикалната мрежа на страницата независимо от размера на шрифта и наличието на графика. Ако желаете, можете да зададете настройка за тази мрежа като свойство на стил за страници.

За да зададете документ за печатане с напаснати редове

  1. Изберете целия документ.

  2. Изберете Форматиране - Страница - Страница.

  3. В областта Напасване на редовете отметнете Активиране, после натиснете OK.

Всички абзаци в документа ще бъдат отпечатани с напасване на редовете, освен ако е зададено друго.

За да изключите абзаци от печатането с напасване на редовете

  1. Направете едно от следните неща:

    Изберете всички абзаци, които желаете да изключите, след което изберете Форматиране - Абзац - Отстъпи и разредка.

    Отворете прозореца „Стилове“, щракнете с десния бутон на мишката върху абзацния стил, който желаете да изключите, и изберете Промяна. В диалоговия прозорец изберете раздела Отстъпи и разредка.

  2. В областта Напасване на редовете изчистете отметката пред Активиране.