Отпечатване на няколко страници върху един лист

Чрез раздела Подредба на страниците във Файл - Печатможете да печатате няколко страници върху един лист.

  1. Изберете Файл - Печат и отворете раздела Подредба на страниците.

  2. Направете едно от следните неща:

  1. За да отпечатате две страници една до друга върху един и същ лист, изберете „2“ в полето Страници на лист.

  2. За да отпечатате няколко страници върху един и същ лист, изберете броя страници на лист и по желание задайте реда на страниците. Малката мостра показва разположението на страниците.

  1. Натиснете Печат.