Отпечатване на брошура

Можете да отпечатате документ на Writer като брошура или малка книжка. При това Writer отпечатва по две страници от всяка страна на хартията, така че когато я прегънете, можете да четете документа като книга.

Когато създавате документ, който желаете да отпечатате като брошура, ползвайте ориентация "портрет" за страниците. Writer ще приложи оформлението като брошура когато отпечатвате документа.

За да отпечатате брошура

  1. Изберете Файл - Печат.

  2. В диалоговия прозорец Печат натиснете бутона Свойства.

  3. В диалоговия прозорец със свойствата на принтера задайте ориентация на хартията "пейзаж".

Икона Съвет

Тъй като брошурите винаги се отпечатват в режим „пейзаж“, ако принтерът печата двустранно, трябва да изберете „двустранно – къса страна“ в диалоговия прозорец за настройки на принтера.


  1. Върнете се в диалоговия прозорец Печат и отворете раздела Подредба на страниците.

  2. Изберете Брошура.

  3. За принтер, който автоматично печата и от двете страни на хартията, задайте „Всички страници“.

  1. Натиснете бутона OK.

Ако печатате документ върху страница в ориентация „пейзаж“, две срещуположни страни на брошурата ще се отпечатат една до друга. Ако принтерът поддържа двустранен печат, можете да създадете цяла брошура от документа, без да е необходимо по-късно да пренареждате страниците. Ако принтерът поддържа само едностранен печат, можете да постигнете този ефект, като първо отпечатате предните страници с отметнато поле „Предни страни / десни страници / нечетни страници“, а после поставите отново целия топ хартия в принтера и отпечатате всички задни страници с отметнато „Задни страници / леви страници / четни страници“.

Икона Бележка

Ако LibreOffice печата страниците в грешен ред, отворете раздела Настройки, отметнете Обратен ред и отпечатайте документа отново.