Създаване и прилагане на стилове за страници

В LibreOffice оформлението на страниците - включително ориентация, фон, бели полета, колонтитули и текстови колони - се задава чрез стиловете за страници. За да промените оформлението на отделна страница от документ, трябва да създадете и приложите върху нея ваш собствен стил за страницата.

Промяна на ориентацията на страница

Смяна на фона на страница

За да дефинирате нов стил за страници

 1. Изберете Изглед - Стилове.

 2. Щракнете върху иконата Стилове за страници.

 3. Щракнете върху елемент от списъка със стиловете за страници и изберете Нов.

 4. В раздела Организатор въведете име в полето Име.

 5. Направете едно от следните неща:

 1. Задайте настройките за оформление в разделите на диалоговия прозорец и натиснете бутона OK.

За да приложите стил за страници

 1. Щракнете в страницата, върху която желаете да приложите дадения стил за страници.

 2. Изберете Изглед - Стилове и щракнете върху иконата Стилове за страници.

 3. Щракнете двукратно върху име в списъка.

За да приложите стил за страници върху нова страница

 1. Щракнете на мястото в документа, където желаете започва нова страница.

 2. Изберете Вмъкване - Ръчен разделител.

 3. Изберете Нова страница.

 4. В полето Стил изберете стила за страници, който желаете да приложите върху ръчно започнатата нова страница.

 5. Натиснете бутона OK.

Номериране на страници

Горни и долни колонтитули

Създаване на стил за страници, базиран на текущата страница

Вмъкване на име и номер на глава в колонтитул

Форматиране на колонтитули

Смяна на подразбирания шаблон