Вмъкване и изтриване на знаци за нова страница

За да вмъкнете ръчно нова страница

  1. Поставете курсора на мястото в документа, където желаете започва новата страница.

  2. Натиснете Ctrl+Enter.

За да изтриете ръчен знак за нова страница

  1. Щракнете пред първия знак след знака за нова страница.

  2. Натиснете Backspace.

За да изтриете ръчен знак за нова страница точно пред таблица

  1. Щракнете с десния бутон в таблицата и изберете Таблица.

  2. Отворете раздела Изливане на текст.

  3. Изчистете полето за отметка Разделител.

Номериране на страници

Диалогов прозорец Вмъкване на разделител