Промяна на номерацията в номериран списък

Можете да премахнете номерацията от абзац в номериран списък или да промените номера, с който започва списъкът.

Икона Съвет

Ако желаете номерирани заглавия, използвайте командата Инструменти - Номерация на глави, за да зададете номериране за стила на абзаца. Не използвайте бутона „Номериране“ от лентата с инструменти „Форматиране“.


За да премахнете номера от абзац в номериран списък

  1. Щракнете пред първия знак на абзаца, от който желаете да премахнете номерацията.

  2. Направете едно от следните неща:

За да промените началния номер на номериран списък

  1. Щракнете на произволно място в номерирания списък.

  2. Изберете Форматиране - Водачи и номерация и отворете раздела Настройки.

  3. Въведете желания начален номер за списъка в полето Начало.

  4. Натиснете бутона OK.

Номериране и стилове за номериране

Добавяне на водещи знаци

Добавяне на номерация

Изключване на водачите и номерата за отделни абзаци

Работа с надписи

Задаване на диапазони за номериране

Уикистраница относно номерирането на абзаци чрез стилове (на английски)