Включване и изключване разпознаването на числа в таблици

LibreOffice може автоматично да форматира датите, които въвеждате в таблица, според регионалните настройки на операционната система.

Направете едно от следните неща:

- LibreOffice Writer - Таблица