Клавишни комбинации за достъпност в LibreOffice Writer

Икона Бележка

Някои от клавишните комбинации може да са вече заети от работния плот. Тези комбинации не са достъпни за LibreOffice. Опитайте да зададете други клавиши или за LibreOffice, в Инструменти - Персонализиране - Клавиатура, или за работния плот на системата.


За да отворите меню, натиснете +<подчертан знак>. За да задействате команда от отвореното меню, натиснете клавиша със съответния подчертан знак. Например натиснете +В, за да отворите менюто Вмъкване, а после - Т, за да вмъкнете таблица.

За да отворите контекстно меню, натиснете Shift+F10. За да затворите контекстно меню, натиснете Escape.

За да вмъкнете раздели

 1. Изберете Изглед - Ленти с инструменти - Вмъкване, за да отворите лентата с инструменти Вмъкване.

 2. Натискайте F6, докато фокусът се премести върху лентата Вмъкване.

 3. Натискайте клавиша със стрелка надясно, докато изберете иконата Раздел.

 4. Натиснете клавиша със стрелка надолу, след което натискайте клавиша със стрелка надясно, за да определите желания брой колони в раздела.

 5. Натиснете Enter.

 6. Натиснете F6, за да поставите курсора в документа.

За да вмъкнете текстови таблици

 1. Натискайте F6, докато фокусът се премести върху лентата Стандартни.

 2. Натискайте клавиша със стрелка надясно, докато изберете иконата Таблица.

 3. Натиснете клавиша със стрелка надолу, след което използвайте клавишите със стрелки, за да определите желания брой колони и редове в таблицата.

 4. Натиснете Enter.

 5. Натиснете F6, за да поставите курсора в документа.

Клавишни комбинации (достъпност в LibreOffice)

Клавишни комбинации за LibreOffice Writer