Потребителски указатели

Можете да създадете колкото желаете потребителски указатели.

За да създадете потребителски указател

 1. Изберете думата или думите, които желаете да включите в потребителски указател.

 2. Изберете Вмъкване - Съдържание и указател - Елемент от указател.

 3. Натиснете бутона Нов потребителски указател до полето Указател.

 4. Въведете име за указателя в текстовото поле Име и натиснете OK.

 5. Натиснете бутона Вмъкване, за да добавите избраната дума или думи към новия указател.

 6. Натиснете Затваряне.

За да вмъкнете потребителски указател

 1. Щракнете на мястото в документа, където желаете да вмъкнете указателя.

 2. Изберете Вмъкване - Съдържание и указател - Съдържание, указател или библиография.

 3. В раздела Тип изберете името на създадения от вас потребителски указател в полето Тип.

 1. Изберете желаните настройки.

 2. Натиснете бутона OK.

Ако искате да използвате различен абзацен стил като елемент от съдържанието, отметнете Допълнителни стилове и натиснете бутона Присвояване на стилове до полето за отметка. Щракнете върху стил в списъка, после натиснете бутона >> или <<, за да зададете нивото му в плана.

Създаване на таблица на съдържанието

Дефиниране на елементи от указател или таблица на съдържанието

Обновяване, редактиране и изтриване на указатели и таблици на съдържанието

Форматиране на указател или таблица на съдържанието

Редактиране или изтриване на елементи от указателите

Създаване на азбучни указатели

Създаване на библиография

Указатели, обхващащи няколко документа