Създаване на таблица на съдържанието

Най-добрият начин да генерирате таблица на съдържанието е да приложите готовите абзацни стилове за заглавия като "Заглавие 1" върху абзаците, които желаете да включите в таблицата на съдържанието. След като направите това, вече можете да създадете таблица на съдържанието.

За да вмъкнете таблица на съдържанието

  1. Щракнете на мястото в документа, където желаете да създадете таблицата на съдържанието.

  2. Изберете Вмъкване - Съдържание и указател - Съдържание, указател или библиография и отворете раздела Тип.

  3. Изберете "Таблица на съдържанието" в полето Тип.

  4. Изберете желаните настройки.

  5. Натиснете бутона OK.

Ако желаете да ползвате различен абзацен стил като елемент от съдържанието, отметнете полето Допълнителни стилове в областта Създаване от, след това натиснете бутона Присвояване на стилове до полето за отметка. В диалоговия прозорец Присвояване на стилове щракнете върху стила в списъка, а после върху бутона >> или <<, за да определите нивото на избрания стил.

За да обновите таблица на съдържанието

Направете едно от следните неща:

Дефиниране на елементи от указател или таблица на съдържанието

Обновяване, редактиране и изтриване на указатели и таблици на съдържанието

Форматиране на указател или таблица на съдържанието

Редактиране или изтриване на елементи от указателите

Създаване на азбучни указатели

Потребителски указатели

Създаване на библиография

Указатели, обхващащи няколко документа