Форматиране на указател или таблица на съдържанието

В диалоговия прозорец Вмъкване на указател можете да прилагате различни абзацни стилове, да приписвате хипервръзки на елементите, да променяте оформлението на указателя и да променяте фоновия му цвят.

За да приложите различен абзацен стил върху ниво от указателя

 1. Щракнете с десния бутон в указателя или съдържанието, след което изберете Редактиране на указател или съдържание.

 2. Изберете раздела Стилове.

 3. Щракнете върху ниво от указателя в списъка Нива.

 4. Щракнете върху стила, който желаете да приложите, в списъка Стилове за абзаци.

 5. Щракнете върху бутона за приписване <.

 6. Натиснете бутона OK.

За да припишете хипервръзки на елементите от таблица на съдържанието

Можете да приписвате препратки - хипервръзки на елементите от таблица на съдържанието.

 1. Щракнете с десния бутон в съдържанието, след което изберете Редактиране на указател или съдържание.

 2. Изберете раздела Записи.

 3. В списъка Ниво щракнете върху нивото от йерархията, върху което желаете да приложите абзацния стил.

 4. В областта Структура, щракнете в полето пред Е#, след което натиснете бутона Хипервръзка.

 5. Щракнете в полето след Е и натиснете бутона Хипервръзка.

 6. Повторете за всяко ниво на заглавията, за което желаете хипервръзки, или натиснете бутона Всички, за да приложите форматирането върху всички нива.

Създаване на таблица на съдържанието

Дефиниране на елементи от указател или таблица на съдържанието

Обновяване, редактиране и изтриване на указатели и таблици на съдържанието

Редактиране или изтриване на елементи от указателите

Създаване на азбучни указатели

Потребителски указатели

Създаване на библиография

Указатели, обхващащи няколко документа