Дефиниране на елементи от указател или таблица на съдържанието

За да дефинирате елементи от указател

  1. Щракнете върху дума или изберете в документа думите, които желаете да включите като елемент от указателя.

  2. Изберете Вмъкване - Съдържание и указател - Елемент от указател и направете някое от следните неща:

За да дефинирате елементи от таблица на съдържанието

Най-добрият начин да генерирате таблица на съдържанието е да приложите готовите абзацни стилове за заглавия като "Заглавие 1" върху абзаците, които желаете да включите в таблицата на съдържанието.

За да използвате абзацен стил по избор за включване в таблицата на съдържанието

  1. Изберете Инструменти - Номерация на глави и отворете раздела Номерация.

  2. Изберете абзацния стил, който желаете да включите в таблицата на съдържанието, в полето Стил на абзаца.

  3. В списъка Ниво щракнете върху нивото от йерархията, върху което желаете да приложите абзацния стил.

  4. Натиснете бутона OK. Сега можете да приложите стила върху заглавията в документа, като по този начин ги включите в таблицата на съдържанието.

Създаване на таблица на съдържанието

Обновяване, редактиране и изтриване на указатели и таблици на съдържанието

Форматиране на указател или таблица на съдържанието

Редактиране или изтриване на елементи от указателите

Създаване на азбучни указатели

Потребителски указатели

Създаване на библиография

Указатели, обхващащи няколко документа