Обновяване, редактиране и изтриване на указатели и таблици на съдържанието

  1. Поставете курсора в указателя или таблицата на съдържанието.

    Ако не можете да поставите курсора в указателя или съдържанието, изберете - LibreOffice Writer - Помощ при форматиране и отметнете Разрешаване на курсора в раздела Курсор в защитени области.

  2. Щракнете с десния бутон и изберете команда за редактиране от менюто.

Можете също да променяте указател или съдържание директно: щракнете в него с десния бутон, изберете Редактиране на указател или съдържание, отворете раздела Тип и изчистете квадратчето Защита срещу ръчни промени.

Създаване на таблица на съдържанието

Обновяване, редактиране и изтриване на указатели и таблици на съдържанието

Форматиране на указател или таблица на съдържанието

Редактиране или изтриване на елементи от указателите

Създаване на азбучни указатели

Потребителски указатели

Създаване на библиография

Указатели, обхващащи няколко документа