Редактиране или изтриване на елементи от указателите

Елементите на указатели се вмъкват като полета в документа. За да виждате тези полета, изберете Изглед и се уверете, че позицията Фонове на полета е отметната.

  1. Поставете курсора в документа точно пред записа за указател.

  2. Изберете Редактиране - Препратка - Елемент от указател... и направете едно от следните неща:

За да обхождате записите за указател в документа, щракайте върху стрелките "предишен" и "следващ" в диалоговия прозорец Редактиране на запис за указател.

Създаване на таблица на съдържанието

Дефиниране на елементи от указател или таблица на съдържанието

Обновяване, редактиране и изтриване на указатели и таблици на съдържанието

Форматиране на указател или таблица на съдържанието

Създаване на азбучни указатели

Потребителски указатели

Създаване на библиография

Указатели, обхващащи няколко документа