Поставяне на отстъп в абзаци

Икона Бележка

За да смените мерните единици, изберете - LibreOffice Writer - Общи, и изберете нова мерна единица в областта „Настройки“.


Можете да смените отстъпите за текущия абзац, за всички избрани абзаци или за абзацен стил.

Икона Съвет

Освен това можете да задавате отстъпи чрез скалата. За да видите скалата, изберете Изглед - Скала.


Отстъпите се изчисляват относително спрямо лявото и дясното бяло поле на страницата. Ако искате абзацът да се разпростира в страничното поле, въведете отрицателно число.

Отстъпите са различни според посоката на писане. Да вземем параметъра за отстъп Преди текста при език с посока на писане от ляво на дясно. Левият край на абзаца е вдаден навътре спрямо лявото поле на страницата. При език с посока на писане от дясно на ляво, десният край на абзаца е навътре спрямо дясното поле на страницата.

За да получите висящ абзац, въведете положителна стойност за Преди текста и отрицателна – за Първи ред.

Форматиране - Абзац - Отстъпи и разредка

Работа със скалите

Шаблони и стилове