Предотвратяване на сричкопренасянето на специфични думи

Ако в текста е включено автоматично сричкопренасяне и определени пренесени гуми изглеждат грозно или искате никога да не се пренасят, можете да изключите сричкопренасянето за тези думи:

 1. Изберете - Езикови настройки - Помощ при писане

 2. Изберете речник от списъка Потребителски речници и натиснете бутона Редактиране.

  Ако списъкът е празен, натиснете бутона Нов, за да създадете речник.

 3. В полето Дума въведете думата, която желаете да изключите от сричкопренасянето, последвана от знак "равно" (=), например "куршум=".

 4. Натиснете Нова, след това натиснете Затваряне.

Икона Съвет

За да изключите бързо дума от сричкопренасянето, изберете думата, след което изберете Форматиране - Знак, отворете раздела Шрифт и изберете "Няма" в полето Език.


Някои думи съдържат специални знаци, които LibreOffice третира като тирета. Ако не желаете такива думи да бъдат пренасяни, можете да вмъкнете специален код, забраняващ сричкопренасянето в позицията, където се намира. Направете следното:

 1. Включете специалните функции за сложни писмености: изберете - Езикови настройки - Езици и отметнете Разрешена поддръжка за сложни писмености. Натиснете OK.

 2. Позиционирайте курсора в текста на място, където не желаете да се извършва сричкопренасяне.

 3. Изберете Вмъкване - Знак за форматиране - Непрекъсваема връзка.

  След като специалният знак е вмъкнат, можете да изключите поддръжката за сложни писмености. Тя е необходима само за самото вмъкване.

Сричкопренасяне

Изливане на текст