Вмъкване на име и номер на глава в колонтитул

Преди да можете да вмъкнете информация за глава в колонтитул, трябва да зададете настройките на йерархичното номериране за абзацния стил, който ползвате за заглавията на главите.

За да създадете абзацен стил за заглавия на глави

 1. Изберете Инструменти - Номерация на глави.

 2. В полето Стил изберете абзацния стил, който желаете да ползвате за заглавия на глави, например „Заглавие 1“.

 3. Изберете вида на номерирането на главите в полето Номер, например „1,2,3...“.

 4. Въведете „Глава“, последвано от интервал, в полето Преди.

 5. Въведете интервал в полето След.

 6. Натиснете бутона OK.

За да вмъкнете име и номер на глава в колонтитул

 1. Приложете върху заглавията на глави в документа абзацния стил, който сте дефинирали за целта.

 2. Изберете Вмъкване - Колонтитул - Горен колонтитул или Вмъкване - Колонтитул - Долен колонтитул, след което изберете стила на текущата страница от подменюто.

 3. Щракнете в горния или долен колонтитул.

 4. Изберете Вмъкване - Поле - Още полета и отворете раздела Документ.

 1. Щракнете върху „Глава“ в списъка Тип и върху „Заглавие и номер на глава“ в списъка Формат.

 2. Натиснете бутона Вмъкване, после натиснете Затваряне.

В колонтитулите на всички страници, ползващи текущия стил за страници, ще се покажат имената и номерата на съответните глави.

Горни и долни колонтитули

Създаване на стил за страници, базиран на текущата страница

Дефиниране на различни колонтитули

Форматиране на колонтитули