Номерация на глави

Можете да променяте йерархията на заглавията или да приписвате на създаден от вас абзацен стил ниво в йерархията. Също така можете да добавяте номериране на глави и раздели към съответните абзацни стилове. По подразбиране абзацният стил "Заглавие 1" е най-горе в йерархията на главите.

За да добавите автоматична номерация към заглавен стил

  1. Изберете Инструменти - Номерация на глави и отворете раздела Номерация.

  2. В полето Стил на абзац изберете заглавния стил, към който желаете да добавите номера на глави.

  3. В полето Номер изберете желания вид номериране, после натиснете бутона OK.

За да премахнете автоматичната номерация от абзац – заглавие

  1. Щракнете в началото на текста в абзаца - заглавие, точно след номера.

  2. За да изтриете номера, натиснете клавиша Backspace.

За да използвате абзацен стил по избор като заглавие

  1. Изберете Инструменти - Номерация на глави и отворете раздела Номерация.

  2. Изберете стила в полето Стил на абзаца.

  3. Щракнете върху нивото на заглавие, което желаете да припишете на абзацния стил, в списъка Ниво.

  4. Натиснете бутона OK.

Промяна на нивото на номериране в списъци с номера или водачи

Подреждане на глави в навигатора