Изключване на автокоригирането

По подразбиране LibreOffice автоматично коригира много от често срещаните правописни грешки и форматира, докато въвеждате.

За да премахнете дума от списъка за автокорекция

 1. Изберете Инструменти - Автокорекция - Настройки на автокорекция.

 2. Изберете раздела Замяна.

 3. В списъка за автокорекция изберете двойата думи, които желаете да премахнете.

 4. Натиснете Изтриване.

За да забраните замяната на кавички

 1. Изберете Инструменти - Автокорекция - Настройки на автокорекция.

 2. Изберете раздела Локализирани настройки

 3. Изчистете полето или полетата „Замяна“.

За да спрете превръщането на първите букви от изреченията в главни

 1. Изберете Инструменти - Настройки на автокорекция.

 2. Изберете раздела Настройки.

 3. Изчистете полето за отметка „Превръщане на първата буква от изречение в главна“.

За да спрете чертането на линия при въвеждане на три еднакви знака

LibreOffice автоматично чертае линия, когато въведете три от следните знаци и натиснете Enter: - _ = * ~ #

 1. Изберете Инструменти - Автокорекция - Настройки на автокорекция.

 2. Изберете раздела Настройки.

 3. Изчистете полето за отметка „Прилагане на кант“.

Работа с автотекст

Рисуване на линии в текст

Включване и изключване разпознаването на числа в таблици