Подреждане на глави в навигатора

Чрез прозореца Навигатор можете да местите заглавия заедно с подчинения им текст нагоре или надолу в текста на документа. Освен това можете да повишавате или понижавате нивото на заглавие. За да ползвате тази възможност, форматирайте заглавията в документа с някой от готовите абзацни стилове за заглавия. За да използвате за заглавие абзацен стил по избор, изберете Инструменти - Номерация на глави, изберете стила в полето Стил на абзаца и щракнете двукратно върху число в списъка Ниво.

Икона Съвет

За да преместите бързо текстовия курсор до заглавие в документа, щракнете двукратно върху заглавието в списъка на прозореца Навигатор.


За да закачите прозореца Навигатор, плъзнете заглавната му лента до ръба на работната площ. За да откачите навигатора, щракнете двукратно върху рамката му със задържан клавиш .

За да преместите заглавие нагоре или надолу в документа

Икона Внимание

Уверете се, че всички нива на заглавия са показани в навигатора. По подразбиране се виждат всички нива. Вижте долните стъпки, за да промените показаните нива.


  1. В лентата Стандартни щракнете върху иконата Навигатор Икона, за да отворите прозореца Навигатор.

  2. В прозореца Навигатор щракнете върху иконата Изглед на съдържанието Икона.

  3. Направете едно от следните неща:

  1. Плъзнете заглавие на ново място в списъка на прозореца Навигатор.

  2. Щракнете върху заглавие в списъка на прозореца Навигатор, след което щракнете върху иконата Повишаване на глава Икона или Понижаване на глава Икона.

Икона Бележка

За да преместите заглавие без подчинения му текст, задръжте , докато го плъзгате или избирате иконата Повишаване на глава или Понижаване на глава.


За да повишите или понижите нивото на заглавие

  1. Изберете заглавието в списъка на прозореца Навигатор.

  2. Щракнете върху иконата Повишаване на ниво Икона или Понижаване на ниво Икона.

За да промените броя на показаните нива на заглавия

Щракнете върху иконата Показани нива на заглавия Икона, след което изберете брой от списъка.