Свободен курсор

Активира или дезактивира режима „Свободен курсор“. За да зададете поведението на курсора в този режим, изберете - LibreOffice Writer - Помощ при форматиране.

За достъп до тази команда...

Изберете Редактиране - Свободен курсор

От лентата Инструменти изберете

Икона

Превключване на свободния курсор


Режимът Свободен курсор ви позволява да щракнете на произволно празно място в страницата, за да поставите там текст, изображения, таблици, рамки и други обекти.

Ако поставите курсора приблизително в средата между левия и десния ръб на страницата или на клетка от таблица, текстът, който вмъквате, ще бъде центриран. Аналогично, ако поставите курсора близо до дясна граница, текстът ще бъде подравнен отдясно.

Икона Внимание

Инструментът „Автокорекция“ автоматично премахва празните абзаци, знаците за табулация и интервалите, вмъкнати от режима „Свободен курсор“. Ако желаете да използвате свободния курсор, изключете автокоригирането.


В режима Свободен курсор курсорът се позиционира чрез знаци за табулация. Ако по-късно промените табулаторите, позицията на текста върху страницата може също да се промени.