Изображения и диаграми

Ако иконата Изображения и диаграми от лентата Инструменти е активна, вместо графики се показват само запазени места.

Икона

Изображения и диаграми