Увеличение на мостра

Определя степента на увеличение на мострата за печат.