Увеличаване

Увеличава изображението за получаване на изглед на документа отблизо.

Икон

Увеличаване