Сума

Задейства функцията за сумиране. Имайте предвид, че курсорът трябва да се намира в клетката, където желаете да бъде резултатът.

LibreOffice разпознава областта от клетки, върху която желаете да извършите сумирането, стига клетките да са попълнени с числа. Преди да въведете данните, трябва да разрешите Разпознаване на числа в контекстното меню на таблицата.

Щракнете върху иконата Прилагане, за да приемете формулата за сума така, както е изписана в полето за въвеждане.

Икона

Сума