Вмъкване на колона

Вмъква една или повече колони в таблицата след позицията на курсора. Можете да вмъкнете няколко колони наведнъж, като отворите диалоговия прозорец (изберете Форматиране - Вмъкване - Колона) или като изберете няколко колони, преди да щракнете върху иконата. Ако използвате втория начин, вмъкнатите колони ще имат същата относителна ширина като предварително избраните.

Икона

Вмъкване на колона