Номера - вкл./изкл.

Добавя или премахва номерацията на избраните абзаци. За да дефинирате формата на номерирането, изберете Форматиране - Водачи и номерация. За да включите лентата Водачи и номерация, изберете Изглед - Ленти с инструменти - Водачи и номерация.

Икона Бележка

Някои от настройките за водачи и номерация не са достъпни при работа в режима Оформление за WWW.


Икона

Номера - вкл./изкл.

Водачи и номерация