Избор на адресен блок

Избор, редактиране или изтриване на адресен блок за циркулярни писма.

Избор на предпочитан адресен блок

Изберете от списъка блока, който искате да използвате за адресиране на циркулярните писма и натиснете OK.

Държавата/областта не се включва

В адресния блок не се включва информация за държавата или областта.

Държавата/областта се включва винаги

Включва информация за страната или областта в адресния блок.

Държавата/областта се включва, ако не е:

Включва информация за страната или областта в адресния блок само ако стойността й се различава от стойността, въведена в текстовото поле.

Въведете страната/областта, която не искате да се отпечатва.

Нов

Отваря диалоговия прозорец Нов адресен блок, където можете да зададете ново оформление за адресен блок.

Редактиране

Отваря диалоговия прозорец Редактиране на адресен блок, където можете да редактирате избраното оформление на адресен блок.

Изтриване

Изтрива избраното оформление на адресен блок.