Помощник за циркулярни писма

Стартира помощника за циркулярни писма, с който можете да създадете циркулярни писма или да изпратите съобщения по електронната поща до много получатели.

За достъп до тази команда...

Изберете Инструменти - Помощник за циркулярни писма

Щракнете върху иконата Циркулярни писма от лентата Циркулярни писма:

Щракнете върху иконата Циркулярни писма от лентата Таблични данни:

Икона

Циркулярни писма


Преди да стартирате помощника за циркулярни писма, може да си преговорите целия процес по създаването им:

Създаване на типово писмо

Помощник за циркулярни писма - Избор на начален документ

Укажете документа, който искате да се използва за основа на циркулярното писмо.

Помощник за циркулярни писма - Избор на тип документи

Укажете какъв тип документ да бъде създаден.

Помощник за циркулярни писма - Вмъкване на адресен блок

Задайте получателите на циркулярните писма и оформлението на адресния блок.

Помощник за циркулярни писма - Създаване на поздрав

Задайте настройките за поздрава. Ако БД съдържа информация за пол, можете да зададете различно обръщение според пола на получателя.

Помощник за циркулярни писма - Настройка на оформлението

Укажете позицията на адресния блок и поздрава в документа.

Отказ

Натискането на Отказ затваря диалоговия прозорец без запазване на нанесените промени.

Назад

Преглеждане на настройките в диалоговия прозорец, зададени в предишната стъпка. Текущите настройки не се променят. Този бутон е достъпен само от втората страница нататък.

Напред

Натиснете бутона Напред и помощникът ще използва текущите настройки в диалоговия прозорец и ще продължи със следващата стъпка. Ако текущата стъпка е последната, бутонът се превръща в Създаване.

Първа стъпка: Помощник за циркулярни писма - Избор на начален документ