Обект

Отваря подменю за редактиране свойствата на избрания обект.

Позиция и размер

Оразмерява, мести, върти или накланя избрания обект.

Линия

Задава настройки за формата на избраната линия.

Област

Задава свойствата за запълване на избрания графичен обект.

Атрибути на текста

Задава оформлението и закотвянето на текста в избрания графичен или текстов обект.

Fontwork

Редактира ефектите на Fontwork на избрания обект, който е бил създаден с предишния диалогов прозорец на Fontwork.