Бележки в края

Определя форматирането за бележки в края на документа. Възможните настройки са типът на номерирането на бележката в края и прилагането на стилове.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Инструменти - Бележки под линия/в края - Бележки в края


Автономерация

Изберете стила за номерация, който искате да използвате за бележки под линия или в края на документа.

Избор

Описание

A, B, C

Главни букви

a, b, c

Малки букви

I, II, III

Римски цифри (големи)

i, ii, iii

Римски цифри (малки)

1, 2, 3

Арабски цифри

A,... AA,... AAA,...

Азбучно номериране с големи букви. След първите 26 записа номерирането продължава с "AA".

a,... aa,... aaa,...

Азбучно номериране с големи букви. След първите 26 записа номерирането продължава с "aa".


Започване от

Въведете номера за първата бележка в края от документа. Това е полезно, ако искате номерирането на бележките в края да обхваща няколко документа.

Преди

Въведете текста, който искате да се изпише в самата бележка преди номера й. Например, въведете "към: ", за да се изпише "към: 1".

След

Въведете текста, който искате да се изпише в самата бележка след номера й. Например, въведете ")", за да се изпише "1)".

Стилове

За да осигурите еднороден външен вид за бележките в края на документа, припишете им абзацен стил.

Абзац

Изберете абзацния стил за текста на бележката.

Страница

Изберете стила за страници, който искате да използвате за бележки в края.

Текстови стилове

Можете да приписвате стилове на котвите и текстовете на бележките в края. Можете да използвате готовите стилове за бележка в края или друг стил.

Текстова област

Изберете знаковия стил, който искате да използвате за котвите на бележките в текстовата област на документа.

Област за бележки в края

Изберете знаковия стил, който искате да използвате за номерата на бележките в областта с бележки.