Автоформат за таблици

Автоматично прилага настройки за форматиране върху избраната таблица, включително шрифтове, фонове и кантове.

За достъп до тази команда...

Изберете Таблица - Стилове за автоформатиране (когато курсорът е в таблица)


Прилагане на автоформат върху таблица

  1. Щракнете в клетка от таблица или изберете клетките, които желаете да форматирате.

  2. Изберете Таблица - Стилове за автоформатиране и щракнете върху формата, който желаете да приложите.

  3. Натиснете ОК.

Формат

Показва наличните стилове за форматиране на таблици. Щракнете върху формата, който желаете да приложите, после натиснете OK.

Добавяне

Добавя в списъка нов стил за таблици.

  1. Форматиране на таблица в документа.

  2. Изберете таблицата, после изберете Таблица - Стилове за автоформатиране.

  3. Натиснете Добавяне.

  4. В диалога Добавяне на автоформат въведете име и щракнете върху OK.

Изтриване

Изтрива избрания стил за таблици. Не можете да изтриете стила „По подразбиране“.

Форматиране

Изберете форматиращите атрибути, които желаете да включите в избрания стил за таблици.

Числов формат

Включва формати за номериране в избрания стил за таблици.

Шрифт

Включва формати за шрифт в избрания стил за таблици.

Подравняване

Включва настройки за подравняване в избрания стил за таблици.

Кант

Включва стилове за кантове в избрания стил за таблици.

Шарка

Включва стилове за фон в избрания стил за таблици.

Преименуване

Променя името на избрания стил за таблици. Не можете да преименувате стила „По подразбиране“.