При въвеждане

Автоматично форматира документа, докато пишете. За да настроите форматирането, изберете Инструменти - Настройки на автокорекция и после Настройки.

За достъп до тази команда...

Изберете Инструменти - Автокорекция - При въвеждане.


Можете да използвате автокоригирането за форматиране на текстови документи и обикновени ASCII файлове, но не и върху знаци, които сте форматирали ръчно. Автоматичното довършване на думи се извършва само след като въведете дума за втори път в документа.

Икона Съвет

За да отмените последото действие на автокоригирането, изберете Редактиране - Отмяна.


Други правила за автоформатиране