Стилове

Разделът „Стилове“ в страничната лента служи за прилагане, създаване, редактиране и премахване на стилове за форматиране. Щракнете двукратно върху елемент, за да приложите съответния стил.

За достъп до тази команда...

Изберете Изглед - Стилове.

В лентата Форматиране щракнете върху

Икона

Стилове


За да закачите прозореца „Стилове“, плъзнете заглавната му лента върху левия или десния край на работната площ. За да го откачите, щракнете двукратно върху празно място в лентата му с инструменти.

По подразбиране разделът „Стилове“ показва мостра на наличните стилове. Мострите могат да бъдат изключени в прозореца Експертни настройки, като на свойството /org.openoffice.Office.Common/StylesAndFormatting Preview се даде стойност false.

Как се прилагат стилове:

  1. Изберете текста. За да приложите знаков стил върху една дума, щракнете върху думата. За да приложите абзацен стил, щракнете в абзаца.

  2. Щракнете двукратно върху стила в прозореца „Стилове“.

Икона Съвет

Можете да приписвате клавишни комбинации на стиловете чрез раздела Инструменти - Персонализиране - Клавиатура.


Лентата с инструменти „Стилове“ съдържа икони за форматиране на документи:

Категория стилове

Икона

Стилове за абзаци

Показва стиловете за форматиране на абзаци. Чрез абзацните стилове можете да прилагате еднаквоформатиране, например шрифт, номерация и оформление, върху абзаците в документа.

Икона

Знакови стилове

Показва стиловете за форматиране на знаци. Чрез знаковите стилове можете да прилагате различни шрифтове и начертания върху избран текст от абзац.

Икона

Стилове за рамка

Показва стиловете за форматиране на рамки. Чрез стиловете за рамки можете да задавате оформление и позиции на рамки.

Икона

Стилове за страници

Показва стиловете за форматиране на страници. Чрез тях можете да определяте оформлението на страниците, включително присъствието на колонтитули.

Икона

Стилове за списък

Показва стиловете за форматиране на списъци с водачи и номера. Стиловете за списъци служат за форматиране на номера и водещи знаци в списък и задаване на отстъпи.

Икона

Режим на запълване

Прилага избрания стил върху обект или текст, който изберете в документа. Щракнете върху тази икона, после с мишката очертайте в документа селекция, върху която да бъде приложен стилът. За изход от този режим щракнете отново върху иконата или натиснете Esc.

Икона

Нов стил от избраното

Отваря подменю с още команди.

Нов стил от избраното

Създава нов стил, базиран върху форматирането на текущия абзац, страница или селекция.

Обновяване на стил

Ръчно форматираните атрибути на текста на текущата позиция на курсора в документа ще бъдат добавени към стила, който е избран в прозореца „Стилове“.

Зареждане на стилове

Отваря диалоговия прозорец Зареждане на стилове, чрез който можете да импортирате стилове от друг документ.

Икона Съвет

Повече информация за стилове.


Приложени стилове

Приписва стил на текущия абзац, избрани абзаци или избран обект.