Стил за номерация

Тук можете да създадете стил за номерация. Стиловете за номерация се организират в прозореца Стилове window.

За достъп до тази команда...

Изберете Изглед - Стилове - отворете контекстното меню Промяна/Нов (за стилове на списъци)


Когато бъде създаден стил за номериране, му се приписва име. Затова тези шаблони се наричат "наименувани" номерации. Ненаименуваните номерации, които се ползват за пряко форматиране, могат да се създават в диалоговия прозорец Водачи и номерация или с иконите в лентата с инструменти.

Организатор

Задайте настройките за избрания стил.

Водачи

Показва различните стилове за водещи знаци, които можете да прилагате.

Икона Бележка

Абзаци с номера и водещи знаци се поддържат само в Writer, Impress и Draw.


Номериране

Показва различните стилове на номериране, които можете да прилагате.

План

Показва различните стилове, които можете да прилагате върху йерархични списъци. LibreOffice поддържа до девет нива в йерархия на списък.

Графика

Показва различните графики, които можете да прилагате.

Позиция

Задава отстъпа, разредката и подравняването за списък с номера или водачи.

Настройки

Задава настройките за форматиране на списъци с номера или водачи. Ако желаете, можете да прилагате формати върху отделни нива от йерархията на списъка.

Нулиране

Нулира промените, внесени в текущия раздел, до стойностите от момента на отваряне на диалоговия прозорец. При затваряне на диалоговия прозорец не се изисква потвърждение.